DEBITEURE-/ KREDITEURE KLERK (OADK)

Full Time
  • Post Date: 11 April 2018
  • Apply Before: 11 August 2018
Job Description

DEBITEURE-/ KREDITEURE KLERK
UPINGTON

Vereistes:
– Kandidate met goeie syfervaardighedeondersteun deur ten minste 3 jaar ondervinding kan aansoek doen
– Bo gemiddelde kommunikasievaardighede eninterpersoonlike verhoudinge
– Rekenaarvaardigheid in MS Office en Xero.

Pligte gaan ondermeer insluit:
– Ontvangs van kliënte
– Uitreik van fakture asook invordering van uitstaande debiteure
– Rekonsilieer van krediteur
– Bestel van voorraad
– Algemene administrasie

Om aansoek te doen, stuur CV met verwysing OADK na recruitment@ovdm.co.za