Finansiële Bestuurder

Full Time
  • Post Date: 3 July 2018
Job Description

Aansoeke: recruitment@hopcal.co.za

 

Ons kliënt is ‘n aankoper, uitvoerder enverkoper van Rooibos tee.  Hulle is opsoek na ‘n dinamiese Finansiële Bestuurder om verantwoordelikheid te neem virdie totale finansiële bestuursfunksie van die onderneming asook `n paarbykomende funksies. Hierdie pos is by hul hoofkantoor in Eendekuil, sowat 150kmvan die Kaap geleë

 

Die posisie sal aan die HUB en direkteure rapporteeren ‘n wye reeks multi-take uitvoer, insluitend:

 Finansiële rekeninge, begrotings,voorbereiding vir oudit

Bestuur van debiteure, krediteure

Finansiële verslagdoening

Finansiële beplanning

Alle belastingaspekte (BTW,EMP,Voorlopigebelasting)

Bestuurstate

Kontantvloei en vooruitskattings

Voorraad bestuur en innames

Betaalstaat, versekering nakoming

Regs- en fidusiêre voldoening

Lone en salarisse op Labournet program

Toets van interne beheerstelsels

HACCP stelsel bestuur

Kontrakte met boere

Uitvoer logistiek bestuur

 

Vereistes:

B.Comm of soortgelyke kwalifikasie

Sterk syfervaardigheid en akkuraatheid

‘n Goeie begrip van strategiesesakebeginsels

Deeglikheid en sterk georganiseerd

Onafhanklikheid en die vermoë om inisiatiefte toon

Goeie interpersoonlike en kommunikasievaardighede

Sterk leierskaps- en motiverings vaardighede

Sterk rekenaarvaardig, Veral goed met Excel

 

 

Verseker asseblief dat jou aansoek dievolgende inligting bevat:

 

’n volledige Curriculum Vitae (inWord-formaat), met kontaknommers en e-pos besonderhede

’n dekbrief wat jou aansoek motiveer

huidige salaris, asook salaris verwagting

beskikbaarheid

en referente wat gekontak mag word

 

Indien u nie binne drie weke vanaf diesluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoekonsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal sal gekontak word.

 

Aansoeke: recruitment@hopcal.co.za