Ontvangsdame / Telefoniste

This job has been Expired
Full Time
 • Post Date: 6 July 2018
Job Description

Die volgende vakatures bestaan by die Paarlvallei Bottelering se aanleg wat net buite Wellington geleë is:

ONTVANGSDAME / TELEFONISTE

Die persoon sal aan die Finansiële Bestuurder rapporteer en sal hoofsaaklik verantwoordelik wees vir die volgende pligte:-

 • Die effektiewe bestuur van ontvangsarea
 • Die hantering van die skakelbord en die gebruik daarvan
 • Doen van ander administratiewe/finansiële take
 • Administrasie en skakeling met Olyf en wyn proeërs
 • Doen van Ad-Hoc take soos versoek

Om vir die poste in aanmerking te kom moet daar aan die volgende vereistes voldoen word:-

 • Graad 12 kwalifikasie
 • Bogemiddelde rekenaarvaardighede in ten minste MS Office
 • Sober gewoontes
 • Goed met syfers kan werk
 • Goed in spanverband kan werk
 • Goed onder druk kan funksioneer
 • Baie goed verbaal en skriftelik kan kommunikeer in ten minste Afrikaans en Engels

Die volgende sal die aansoek verder ondersteun:-

 • Enige ander relevante naskoolse kwalifikasie
 • Kennis en ondervinding van Ezy Wine en VIP
 • Kennis en ondervinding van ‘n wyn- en ander verwante produkte omgewing
 • Kennis van ISO 9001 en HACCP
 • Geldige bestuurslisensie

Indien u aan bogenoemde voldoen, sal ons baie graag van u wil hoor. Stuur u aansoek na:-

Paarlvallei Botteleringsmaatskappy, Posbus 254 , Wellington, 7654 of lewer dit af by ons aanleg te Oude Pontweg, R44 Wellington sodat dit ons bereik voor of op 13 Julie 2018. Merk dit vir aandag:- Cheryl van Schalkwyk.