Operasionele Bestuurder

Full Time
  • Post Date: 15 May 2018
  • 5373
Job Description

 Aansoeke: recruitment@hopcal.co.za

Ons kliënt spesialiseer in die produksie en uitvoer van  tafeldruiwe en sitrus en het tans ‘nuitstekende geleentheid vir ‘n hardwerkende en gemotiveerde individu om by hulmaatskappy aan te sluit as hul Operasionele Bestuurder.

Verantwoordelikhede:

Die Operasionele Bestuurder sal die primêre verantwoordelikheid hê omdie Besturende Direkteur te ondersteun met die daaglikse bedrywighede van dieboerdery- en pakhuisbedrywighede van die ACG Fruit-filiale in ooreenstemmingmet die strategiese plan asook die bedryfs- en kapitaalbegrotings tekoordineer. Die regulering en koördinering van die bedrywighede van die plaseen pakhuise, insluitende plaasontwikkeling, besproeiing, pes / plaagbestuur,oes sowel as pakhuis-infrastruktuur verbetering en –ontwikkeling word hierbyingesluit. Hierdie posisie verg dat die posbekleër uitgebreid moet reis.

Vereistes:

Relevante tersiêre kwalifikasie

Ten minste 5-8 jaar ondervinding in plaasproduksie en/of algemene bestuur

Uitstekende mensevaardighede, met die vermoë om met ‘n dinamieseleierskapspan saam te werk

Analities

Resultaat-gedrewenheid

Strategiese denke

Uitstkende kommunikasievaardighede

Deeglike kennis van vrugte boerdery en die landbou omgewing

Beplanning en projekbestuur

Verseker asseblief dat jou aansoek die volgende inligting bevat:

’n volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat), met kontaknommers ene-pos besonderhede

’n dekbrief wat jou aansoek motiveer

huidige salaris, asook salaris verwagting

beskikbaarheid

en referente wat gekontak mag word

Indien u nie binne drie weke vanaf die sluitingsdatum van ons gehoorhet nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was. Slegs kandidate wiedie kortlys haal sal gekontak word.

 Aansoeke: recruitment@hopcal.co.za