PERSONEEL/LOON KLERK

This job has been Expired
Full Time
  • Post Date: 12 March 2018
Job Description

Imdawo-Ekuhle (Pty) Ltd, ‘n bemagtigings uitvoer uitvoer tafeldruif produsent in die Weskaap benodig die dienste van ‘n Personeel / Loon Klerk vir hulle afdeling in die Eilandia (Robertson) area.

 

PERSONEEL / LOON KLERK

(Tafeldruiwe)

 

Matriek met minstens drie jaar toepaslike ondervinding is ‘n vereiste. Kennis van die VIP loonstelsel en TMS klokstelsel sal in die aansoeker se guns tel.

 

Sleutelprestasie areas sluit die volgende in:

• Loon administrasie

• Personeel administrasie en rekordhouding

• Loonstelsel instandhouding

• Verlof administrasie

• Tydige en korrekte verwerking van lone

• Ongevalle administrasie

• Klokstelsel administrasie

 

Benewens kwalifikasies en ondervinding word die volgende persoonlike eienskappe verwag:

• Mensgerigtheid

• Selfgemotiveerd en selfstandig

• Interpersoonlike vaardighede

• Syfervaardig

• Kommunikasie vaardighede

• Rekenaarvaardig

 

Vir verdere navrae oor die pos kan Anton Hartnick gekontak word by tel.no 021-9702800 of 082 2548450.

Vergoeding is onderhandelbaar in ooreenstemming met toepaslike kwalifikasies en ondervinding en sluit byvoordele in wat eie is aan ‘n gevestigde onderneming.

E-pos CV gerig aan die Senior Menslike Hulpbron Beampte na antonh@karsten.co.za of faks na 086 6623 686.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE IS VRYDAG, 23 MAART 2018

Kandidate wat geen terugvoering binne drie weke na bogenoemde sluitingsdatum ontvang nie, kan hul aansoek as onsuksesvol beskou.