Rekenkundige Beampte

Full Time
  • Post Date: 29 June 2018
Job Description

Volledige rekeningkundige funksies tot en met Proefbalans

Krediteure rekonsiliasie en voorberei vir betaling

Debiteure Invordering

Kleinkas

Salaris administrasie

Statutere opgawes voltooi en indien