Accounts Assistant (CR166)

This job has been Expired
Full Time
  • Post Date: 9 November 2018
Job Description

Ons klient, ‘n suksesvolle & welbekende projekbestuur firma, gebaseer in Simondium is opsoek na ‘n rekeningkundige assistent. 

VERANTWOORDELIKHEDE

* Uitreik van fakture op Sage Accounting en die instandhouding van die debiteurestelsel, m.a.w die invoer van deposito’s, ens.

* Die invoer van alle aankope t.o.v projekte op Sage Accounting. Die uitgawes word na die verskillende projekte geallokeer soos aangetoon op die fakture.

* Die rekonsiliasie van die maandstate soos ontvang van die krediteur met die krediteuresaldo’s soos verskyn op Sage Accounting na invoering van data

* Rekonsiliasies van projekte, m.a.w wat begroot is vir ‘n projek en wat spandeer is

* Die daaglikse byhou van die kleinkas register

* Die opstel en laai van kredieteure en ander betalings op internet bankdienste

* Die byhou van logboeke vir werknemers wat minder as 8000 kilometer per jaar besigheidsritte onderneem

* Die toesien dat werknemers wat byvoordele ontvang t.o.v maatskappymotors, hulle logboeke maandeliks indien

* Die voltooi van die maandelikse ‘take on forms’ vir die eksterne rekenmeesters en die kontak met hulle rakende enige vrae of informasie wat benodig word.

* Die instandhouding en aanvul van drukwerk & skryfbehoeftes voorraad en algemende kantoor voorraad

* Die doen en instandhouding van die lone en salarisse op die Sage Payroll program met die gepaardgaande statutêre vereistes soos die voltooi van die maandelikse EMP201 opgawes

* Die betaal en rekonsiliasie van weeklikse lone

* Die uitreik van die halfjaarlikse IRP5 sertifikate en die rekonsiliasie van die EMP501 opgawe

* Die instandhouding van die personeel leêrs met die spesifieke verwysing na aanstellingsbriewe en disiplinêre verhore en enige HR verpligtinge

* Die byhou van die werknemers se inligting by die Werkloosheidversekeringsfonds

* Algemene kantoor administrasie en ‘filing’ van dokumentasie relevant tot eie pos

* Voorbereiding van finansiële jaareinde dokumentasie vir eksterne rekenmeesters

* Voorbereiding van algemene dokumentasie vir besigheidsadministrasie

* Hanteer van alle “adhoc” verpligtinge soos nodig van tyd tot tyd, vir bv motor administrasie, registrasies ens.

* Die kontak hanteer tussen DDS en die IT ondersteunings maatskappy.

 

VEREISTES:

* Vertroud met die volgende modules van Sage Accounting

* Verkope (debiteure) & aankope (krediteure)

* Vertroud met Sage Payroll

* Verkieslik 2 jaar ondervinding in bogenoemde sagteware programme

* Rekeningkunde en Wiskunde tot Graad 12

* Na-skoolse finansiële ondervinding en of kwalifikasie

* Vertroud met Excel, MS Word en Outlook

SALARIS

R10 000

WERKURE 

Maandae tot Vrydae 08:00 – 17:00

Please use the following reference number in the subject line of your email:  CR166 when applying for this position. Please submit your CV in Word Format to mari@cardosorecruitment.co.za.  Kindly consider your application unsuccessful should you not receive feedback within 1 week.