ASSISTENT PRODUKSIEBESTUURDER:TAFELDRUIWE (MOTP)

Full Time
  • Post Date: 30 Jul 2019
  • Apply Before: 30 Aug 2019
Job Description

ASSISTENT PRODUKSIEBESTUURDER TAFELDRUIWE
BLOUPUTS OMGEWING

Vereistes:
– Aansoeke word ingewag van persone wat oortoepaslike ondervinding en tegniese kennis in basiese aspekte van tafeldruifverbouing beskik, ondersteun deur 3 – 5 jaar
  ondervinding in personeel werwing endie bestuur van ‘n produksie eenheid.
– Bo-gemiddelde menseverhoudinge
– Vaardigheid in opleiding van groot groepemense, goed in toepassing van dissipline
– Basiese kennis van gehalte-bestuurstelsels(GLOBALGAP)
– Bestuurderslisensie as verdere aanbeveling.
 
Pligte sal onder meer behels: 
– Bestuur en verdere ontwikkeling vantafeldruif eenheid
– Pakhuisbestuur
– Werwing, opleiding en ontwikkeling vanarbeidsmag in noue samewerking met produksiebestuurder.
 
Daar word ʼn markverwante vergoedingspakket metvoordele eie aan die bedryf aangebied.
 
Stuur CV, met verwysing MOTP, voor 9 Augustus2019 aan recruitment@ovdm.co.za