ASSISTENT REKENMEESTER (Durbanville)

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Full Time
  • Post Date: 13 Nov 2018
Job Description

:          

Minstens twee jaar toepaslike ondervinding

Kennis en ondervinding in AccPacc sal in die aansoeker se guns tel

Vermoë om onder druk te werk en sperdatums na te kom

Moet goeie tydbestuur kan handhaaf

 

Pligte en verantwoordelikhede in, maar is niebeperk tot:

Debiteure

Krediteure

Bank en Kontant

Bate register

Depresiasie

Algemene bystand met jaareinde afsluiting enoudits

 

Vir verdere navrae oor die poskan Erene Price gekontak word by 021-970-5131.

 

Kandidate wat aan dievereistes voldoen kan hul CV epos aan christaz@karsten.co.za

                                               

Vergoeding is onderhandelbaarin ooreenstemming met toepaslike kwalifikasies en ondervinding en sluit diebyvoordele in wat eie is aan ‘n groot en gevestigde onderneming.

 

Kandidate wat geenterugvoering binne drie weke na bogenoemde sluitingsdatum ontvang nie, kan hulaansoek as onsuksesvol beskou.