ASSISTENT RESTAURANT BESTUURDER(OBAR)

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 20 Sep 2019
Job Description

ASSISTENT RESTAURANT BESTUURDER
​UPINGTON

Vereistes:
– Ons wag op aansoeke van hardwerkende,dinamiese persone wat oor ‘n ten minste 3 jaar ondervinding beskik in diebestuur van ‘n restaurant
– Indien oor ‘n tersiêre kwalifikasie beskik saldit tot u voordeel wees.
– Persoon moet goed georganiseerd wees, oorgoeie kommunikasievaardighede beskik asook die vermoë om onafhanklik onder drukte opereer
– Bereid wees om lang ongereelde ure tewerk 
– Besit wees van ‘n geldige bestuurslisensie.
 
Verantwoordelikhede sal insluit:
– Daaglikse kontrole en bestuur van voorraad
– Gesamentlike bestuur van die bisto ensupermark
– Implementering van stelsels en sisteme omkontroles te vergemaklik
– Bestuur van personeel
– Nagaan en toesluit van daaglikse kontant
– Algemene administrasie.
 
Daar word ‘n mededingende vergoedingspakketaangebied.
 
Stuur CV, met verwysing OBAR, voor 4 Oktober2019 aan:  recruitment@ovdm.co.za