BESTUURDER: INLIGTINGSTEGNOLOGIE

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 6 Oct 2020
Job Description

BESTUURDER: INLIGTINGSTEGNOLOGIE
UPINGTON

Vereistes:
– Kandidate met bewese ondervinding in stelsels,netwerke, projekbestuur, rugsteun, sekuriteit en databasis inLandboubesigheidsomgewing kan aansoek doen
– Tersiêre kwalifikasie sal as aanbeveling dien
– Sterk finansiële agtergrond met integrasie vanbedryfstelsels na ERP’s
– Projekbestuursondervinding
– Formulering en implementering van IT beleide
– Goeie kommunikasie en rapporteringsvaardighede

Pligte gaan ondermeer insluit:
-IT Beleid: Formulering, toepassing enimplementering, ITILL raamwerk
– Inligtingstelsels: Integrasie, sinkronisasie,ontledings en analises, argitektuur en  rapportering
– Kapitaal: Behoefte bepaling, evaluering vanaansoeke en bestuur begroting
– Begroting: Opstel en bestuur van operasioneleen stelsel begroting
– Projekbestuur: Ad hoc, derde party  enERP stelsels
– Rapportering: Verslagdoening aan bestuur enhulptoonbankstelsels (ITSM)
– Sekuriteit: Stelsel -en netwerksekuriteit enrugsteuning
– Databasis: Ontwikkeling, SQL, Crystal en Excelrapportering en rugsteun
– Instandhouding van stelsels: Sage 300 ERP,Meatmatrix, Evolve, RMS, Flexi-auction LAN, WAN, VPN, VMWare, PBX en VOIP
– Ondersteuning bedrywe: Sagte- en hardeware virHandel, Rybane, Abattoirs, Motorvoertuie, Veilings, Hoofkantoor, en gebruikers
– Diensverskaffers: Spesifiseer ontwikkeling,bestuur van diensvlakooreenkomste
– Administratiewe take: Ad hoc verslae en rapportering
– IT personeel: Bestuur, opleiding,ontwikkeling, mentorskap en evaluering van personeel 

Om aansoek te doen vir die betrekking, stuur uCV met verwysing OBIT narecruitment@ovdm.co.za