Eenheidsbestuurder: Tafeldruiwe

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 6 Jun 2019
Job Description

Ons kliënt is Komsberg Farm, wat aan die oewer van die Oranjerivier in die suide van Namibië geleë is, ongeveer 60km van Ariamsvlei en 200km van Upington. Komsberg Farm is in 2016 aangeskaf deur Albwardy Investment, ’n beherende maatskappy geleë in Dubai, wat verskeie sakebeleggings regoor die wêreld het.

Die plaas beslaan 23,500ha, waarvan 160ha onder uitvoertafeldruiwe is, en gegewe die geregistreerde waterregte en geskikte grond van meer as 2 000ha, bestaan daar potensiaal vir aggressiewe uitbreiding. Tans is 100ha tafeldruiwe en 60ha sitrus in ontwikkeling.

Die dienste van ’n Eenheidsbestuurder word benodig om volle bestuursverantwoordelikheid te neem vir ’n 100ha-eenheid met die volgende as kernprestasie-areas:

• Bepaling van operasionele prioriteite in lyn met Komsberg se strategiese doelwitte

• Formulering en uitvoering van alle produksieverwante planne binne begroting

• Oorhoofse bestuur en monitering van alle produksieprogramme en -praktyke (kultivarbeplanning; chemiese en bemestingsprogramme; pakmateriaal-beplanning; vrugteverpakking, -opberging en -vervoer)

• Spanleierskap en mensebestuur, onder meer doelwitstelling en prestasie-bestuur, afrigting en spanontwikkeling.

Só lyk die profiel van die ideale kandidaat:

• Toepaslik gekwalifiseerd met bewese ervaring van die verbouing van uitvoertafeldruiwe

• Op hoogte van moderne boerderypraktyke

• Sterk administratiewe vaardighede en rekenaargeletterdheid

• Ondernemingsgees en ’n energieke styl

• Bogemiddelde leierskapvermoë en interpersoonlike vaardighede

• ’n Hoë vlak van emosionele veerkragtigheid

• ’n Onberispelike karakter in terme van integriteit en geloofwaardigheid.

Die aansoeker en/of sy gade (indien getroud) moet Namibiese burgerskap hê.

Die koste-aan-maatskappy-pakket is markverwant en onderhandelbaar en die kandidaat sal ook

kwalifiseer vir deelname aan ’n aansporingskema.

Belangstellende kandidate wat aan die vereistes voldoen, kan hul aansoek stuur aan Shawn Jacobs van The Talent Connection (Edms) Bpk (shawn@talentconnection.co.za). Shawn (+27 71 337 5151) of Adrie de Bod (+27 82 553 1564) kan direk vir vertroulike gesprekvoering gekontak word.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 19 Junie 2019