Finansiële Bestuurder

Full Time
  • Post Date: 9 January 2019
  • Apply Before: 22 January 2019
Job Description

Hierdie gevestigde rolspeler in die vervoerindustrie met verskeie takke oor Suid-Afrika, beskik oor die volgende uitdagende posisie as deel van hul bestuurspan vir ‘n kandidaat met bogemiddelde syfervaardighede en bewese bestuursondervinding:

FINANSIëLE BESTUURDER
KURUMAN

Vereistes:
– Aansoeke van goed-georganiseerde, presiese individue met sterk rekeningkundige vaardighede met ʼn B Com of gelykwaardige finansiële kwalifikasie, ondersteun deur minstens 5 jaar toepaslike ondervinding in ʼn soortgelyke omgewing word ingewag.
– Ondervinding in ‘n logistieke omgewing sal dit tot ‘n kandidaat se voordeel wees.
– Goeie menseverhoudinge, kommunikasievaardighede
– Bo-gemiddelde vermoë om onafhanklik te funksioneer
– Goeie rekenaarvaardigheid in Pastel en MS Office

Die suksesvolle persoon sal ondermeer verantwoordelik wees:
– Voorbereiding en interpretasie van die finansiële state en verslae
– Instandhouding en verbetering van finansiële stelsels
– Opstel en bestuur van jaarlikse begrotings
– Batebestuur
– Debiteure-kontrole
– Krediteure-betalings
– Statutêre rekonsiliasie
– Opstel van finansiële- en bestuurstate
– Doen van oudits op verskillende takke asook bestuur van personeel.

Daar word ʼn mededingende vergoedingspakket aangebied gekoppel aan kwalifikasie en ondervinding.

Stuur u volledige CV met verwysing JMT voor 22 Januarie 2019 aan recruitment@ovdm.co.za