FINANSIELE BESTUURDER(MZFB)

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 27 Nov 2019
Job Description

FINANSIELE BESTUURDER
KAKAMAS OMGEWING

Vereistes:
– Aansoeke word ingewag van goed georganiseerde,presiese individue met sterk rekeningkundige vaardighede, ondersteun deur ʼnB.COM Honneurs of gelykwaardige kwalifikasie
  met voltooide klerkskap, metminstens 5 jaar toepaslike ondervinding in ʼn soortgelyke omgewing.
– Goeie menseverhoudinge,kommunikasievaardighede
– Bo-gemiddelde vermoë om onafhanklik tefunksioneer
– Goeie rekenaarvaardigheid in Pastel en MSOffice.
 
Die suksesvolle persoon sal ondermeerverantwoordelik wees vir die:
– Opstel en bestuur van jaarlikse begrotings
– Batebestuur
– Debiteure kontrole
– Krediteure betaling
– Statutêre rekonsiliasies
– Instandhouding en verbetering van finansiëlestelsels
– Opstel van finansiële-, en bestuurstate
– Doen van oudits vir verskillende entiteite.
 
Daar word ʼn mededingende vergoedingspakketaangebied gekoppel aan kwalifikasie en ondervinding.
 
Alle aansoeke sal streng vertroulik hanteer word

Stuur CV, met verwysing MZFB, voor 6Desember 2019 aan recruitment@ovdm.co.za