FINANSIËLE KLERK(OGFK)

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 10 Sep 2019
  • Apply Before: 20 Sep 2019
Job Description

FINANSIëLE KLERK
UPINGTON

Vereistes:
– Aansoeke van goed-georganiseerde,presiese individue met bogemiddelde syfervaardigheid, ondersteun deur minstens3 jaar ondervinding in ‘n soortgelyke pos word ingewag.
– ‘n Tersiêre finansiële  kwalifikasiesal in ’n kandidaat se guns tel.   
– Goeie menseverhoudinge enkommunikasievaardighede
– Bo-gemiddelde rekenaarvaardigheid in Pastel enExcel
– Die vermoë om onafhanklik tefunksioneer. 
 
Die suksesvolle persoon sal ondermeerverantwoordelik wees vir die rekeningkundige funksie tot proefbalans, debiteureen krediteure asook voorraadkontrole.
 
In ruil word ʼn markverwante vergoedingspakketaangebied. 
 
Rig u volledige CV met verwysing OGFK voor 20September 2019  aan recruitment@ovdm.co.za