JUNIOR LANDBOUKUNDIGE (OILA)

Full Time
  • Post Date: 27 Feb 2019
  • Apply Before: 31 Mar 2019
Job Description

JUNIOR LANDBOUKUNDIGE
KANONEILAND OMGEWING

Vereistes:
– Toepaslike Landbougraad of gelykwaardigekwalifikasie
​- Ons wag op aansoeke van selfgedrewe,pro-aktiewe persone wat oor die vermoë beskik om onafhanklik onder druk tekan opereer. 
– Die suksesvolle kandidaat moet bo-gemiddeldkan kommunikeer in Afrikaans en Engels
– Rekenaarvaardig wees in MS Office. 
– Sterk organiserings-, administratiewevaardighede.
 
Die suksesvolle kandidaat sal onder meerverantwoordelik wees vir die volgende sleutel prestasie areas: 
– Verskaf advies aan produsente 
– Koördinering en beoordeling van proewe
– Optrek en versprei van verslae en aanbevelingsrakende bevindings na produsente
– Inligtings-verspreiding rakende nuutstebedryfsstandaarde en tendense en nuwe tegnologie 
– Bou en ontwikkel van goeie samewerking en oopkommunikasie met produsente 
– Bepaling van opleidings-en produsentebehoeftes.
 
Daar word ‘n markverwante vergoedingspakket metvoordele eie aan die bedryf aan pos gekoppel.

Stuur u volledige CV, met verwysing OILA na recruitment@ovdm.co.za