JUNIOR PRODUKSIEBESTUURDER: TAFELDRUIWE (MOTJP)

Full Time
  • Post Date: 12 February 2019
  • Apply Before: 28 February 2019
Job Description

JUNIOR PRODUKSIEBESTUURDER; TAFELDRUIWE
KAKAMAS AREA

Vereistes:
-Aansoeke word ingewag van persone wat oor goeiebestuurspotensiaal beskik, ondersteun deur minimum 3-5 jaar toepaslikeondervinding in die verbouing van tafeldruiwe.
– Goeie kennis van werwing van arbeid,motivering en opleiding van arbeid vir die uitvoer van produksie-aktiwiteite envoorbereiding van tafeldruiwe
-Goeie menseverhoudinge, kommunikasievaardighedemet Tswana as eerste taal,
– Basiese rekenaarvaardigheid. 
​- Matriek en besit van bestuurderslisensiesal sal as verdere aanbeveling dien.
 
Pligte sal onder meer behels:  
– Gesamentlike bestuur van produksie eenheid inkoördinering met produksiebestuurder, wat insluit alle aspekte van arbeids,pak- stoor-, tegniese- en gehaltebestuur.
 
Daar sal voorkeur gegee word aan kandidate uitvoorheen benadeelde gemeenskappe.
 
Die suksesvolle kandidaat sal n markverwantevergoedingspakket met voordele eie aan die bedryf, aangebied word.
 
Stuur CV, met verwysing MOTJP, voor25 Februarie 2019 aan recruitment@ovdm.co.za