JUNIOR PRODUKSIEBESTUURDER(MJPSS)

Full Time
  • Post Date: 29 Apr 2019
  • Apply Before: 31 May 2019
Job Description

Hierdie steenvrugte & sitrus produsent in die BreëderivierVallei wat spesialiseer in die uitvoermark, beskik oor die volgende uitdagendeposisies
vir dinamiese, selfgedrewe persone, met ‘n liefde vir boerdery, as deel van hul suksesvolle bestuurspan:

JUNIOR PRODUKSIEBESTUURDER: STEENVRUGTE &SITRUS
BREEDERIVIER VALLEI OMGEWING

Vereistes:
–  Persone met ten minste 2-3 jaarpraktiese ondervinding en kennis van steenvrugte hoofsaaklik pruime kanaansoek, indien ondervinding van sitrus sal dit in u guns tel.
– Rekenaarvaardigheid, goeie menseverhoudinge,kommunikasievaardighede, die vermoë om onafhanklik te opereer
– Deeglike tegniese agtergrond van besproeiing, bemesting en bespuitings asookdie implementering en toepassing van gehaltebestuurstelsels soos GLOBALGAP& SIZA.

Pligte sal hoofsaaklik insluit:
– Kontrole en toesig oor alle produksie aktiwiteite
– Bestuur van en beheer oor produktiwiteit vanarbeid, pakstoorbestuur, gehaltebestuur
– Toepassing van tegniese aanbevelings.

‘n Toepaslike landbou kwalifikasie asookondervinding in projekbestuur van nuwe ontwikkelings sal as sterk aanbevelingdien.

Daar word  mededingende vergoedingspakketaan die poste gekoppel volgens kwalifikasie en ondervinding.
 
Stuur u volledige CV met verwysing MJPSS voor 10 Mei2019 aan recruitment@ovdm.co.za