JUNIOR REKENMEESTER(MCDR)

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 3 Oct 2019
Job Description


kandidaat, as:

JUNIOR REKENMEESTER
STRAUSSBURG OMGEWING

Vereistes;
– Aansoeke van goed georganiseerde, presieseindividue met bo gemiddelde syfervaardigheid, ondersteun deur B.Com ofgelykwaardige kwalifikasie met voltooide klerkskap,
  ondersteun deur 3 jaar ondervindingin, verkieslik ʼn landbou omgewing word ingewag. 
– Goeie menseverhoudinge enkommunikasievaardighede
– Bo-gemiddelde rekenaarvaardigheid in Pastel enExcel
– Geldige rybewys beskik
– Vermoë om as deel van ‘n span te funksioneer. 
 
Die suksesvolle persoon sal ondermeerverantwoordelik wees vir :
– Byhou van finansiële rekords en verslae
– Volle rekeningkundige funksie tot proefbalans
– BTW opgawes
– Byhou van bateregister
– Rekenkundige hantering van voorraad enprosessering van bestuursrekenkundige funksies
– Algemene finansiële administrasie. 
 
Daar word ʼn mededingende vergoedingspakketgekoppel volgens kwalifikasie en ondervinding.
 
Stuur u volledige CV met verwysing MCDR voor 11Oktober 2019 aan recruitment@ovdm.co.za