KANTOOR ADMINISTRATEUR(OLKA)

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 10 Oct 2019
Job Description

 halfdag posisievir ‘n self gedissiplineerde kandidaat wat onafhanklik kan funksioneer as:

KANTOOR ADMINISTRATEUR
LOUISVALE OMGEWING

Vereistes:
– Ons wag op aansoeke van vriendelike, goedgeorganiseerde en presiese individue met minimum matriek ondersteun deurminstens 3 jaar toepaslike ondervinding in ‘n soortgelyke
  bedryf. 
– Basiese boekhou ondervinding,doen van lone enakkreditasies.
– Goeie rekenaarvaardigheid in Pastel & MSOffice en Donkerhoek Data. 
– Suksesvolle kandidaat moet beskik oor goeiemenseverhoudings en bo-gemiddelde kommunikasievaardighede.
 
Die suksesvolle persoon sal hoofsaaklik, direkonder hoofbestuur, verantwoordelik wees vir:
– Boekhouding wat insluit volle debiteure enkrediteure funksie
-Doen van BTW 
– Insleutel van transaksies op Pastel  
– Algemene administrasie
– Ontvangs 
– Personeeladministrasie 
– Doen van lone
– Akkreditasie en byhou vankwaliteitrsekords 
– Rekonsiliasies van rekeninge.
 
Daar word ‘n mededingende vergoedingspakket aandie pos gekoppel.
 
Stuur CV, met verwysing OLKA, voor 18 Oktober2019 aan recruitment@ovdm.co.za