KOMMERSIËLE VERTEENWOORDIGER(OEKV)

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 10 Sep 2019
Job Description

KOMMERSIëLE VERTEENWOORDIGER
UPINGTON OMGEWING

Vereistes:
– Ons wag op aansoeke van vriendelike individuemet goeie menseverhoudinge, bo-gemiddelde kommunikasievaardighede en minimumvan 3-5 jaar bemarkingsondervinding,
  terwyl uitgebreide tegniese en elektrieseondervinding  as aanbeveling sal dien.
– Goeie rekenaarvaardigheid in MS Office enExcel
– Vermoë om onafhanklik te opereer en te reis.
 
Die suksesvolle persoon sal ondermeerverantwoordelik wees vir die:
– Daaglikse verkope en bemarking van kommersiëleprodukte
– Diens van huidige kliëntebasis asookuitbreiding in area met nuwe geleenthede
– Ontwerp van solar sisteme volgens kliëntbehoeftes
– Voorsien van tegniese advies op kommersiëleinstallasies
– Bereik van voorgestelde doelwitte en teikens,asook die voltooiing van kliënt assesserings deur middel van akkurate inligtingversameling op konstruksie area.
 
Daar word ʼn markverwante vergoedingspakket metinsentiewe en voordele aan die pos gekoppel.
 
Stuur volledige CV, met verwysing OEKV voor 22September 2019 aan recruitment@ovdm.co.za