Koste Rekenmeester

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 21 Jan 2020
Job Description

At Source fokus op die ontwikkeling, finale verwerking, verpakking en bemarking van droëvrugte, neute en verwante spesialiteitsprodukte vir die Suid-Afrikaanse en internasionale kleinhandel.  Die volgende loopbaan geleentheid het by ons verwerkings- en verpakkingsaanleg in die Ceres-vallei ontstaan.

KOSTE REKENMEESTER

Die posbekleër sal, as deel van die finansiële span, betrokke wees by die volle finansiële funksie tot op bestuursvlak.

 Werksaktiwiteite sluit o.a. in: 

-deurlopende instandhouding van “Bill of Materials” (BoM)

-bestuur van voorraad tellings en analisering van voorraad afwykings

-analisering van bruto wins marges

-voorbereiding van bestuursinligting

-maandelikse rekonsiliasies en finansiële afsluitings

-insameling en verwerking van produksie verwante inligting

-debiteure en krediteure rekonsiliasies en prosesering van betalings 

-koördinering en bestuur van relevante inligting, dokumentasie en navrae

-voorbereiding vir jaarlikse oudit en begroting

-skakeling met interne en eksterne partye soos nodig

 Die volgende vaardighede is belangrik:

-om teiken datums stiptelik na te kom

-om onder druk gefokus en akkuraat te kan funksioneer

-goeie tysdbestuur

-om ‘n goeie spanspeler te wees

Kandidate wat oor ‘n BComm graad (Bestuursrekeningkunde) en bewese werkservaring (minstens 2 tot 4 jaar) beskik, is welkom om aansoek te doen.

Die vergoedingspakket sal markgerig wees.

Marianne Rousseau ontvang alle navrae en aansoeke vertroulik by mwnti@iafrica.com tot Vrydag, 31 Januarie 2020.

Indien u nie binne 6 weke van ons gehoor het nie, kan u aanvaar dat alternatiewe besluite geneem is.  

Ons hou nietemin u CV op rekord vir moontlike toekomstige verwysing.