KREDITEURE KLERK (JORT)

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 3 Nov 2020
Job Description

KREDITEURE KLERK
UPINGTON

Vereistes:
– ​Aansoeke word ingewag van georganiseerdeen sistematiese persone met minstens Matriek en ten minste vyf jaarondervinding in ‘n rekeningkundige omgewing en in ‘n 
  soortgelyke pos
– Oor die vermoë beskik om by spertye tehou.  
– Ondervinding in die gebruik van Pastel en MSOffice.

Pligte behels die prosessering van krediteurefakture op Pastel, asook  maandelikse rekonsiliasies en betaling vankrediteure.
 
In ruil word ‘n mededingende vergoedingspakketmet byvoordele aangebied.
 
Rig u aansoek en CV met verwysing JORT voor13 November 2020 aan recruitment@ovdm.co.za