KWALITEIT KONTROLEUR(MLKB)

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 5 Jun 2019
Job Description

KWALITEIT KONTROLEUR
STRAUSSBURG/ UPINGTON OMGEWING

Vereistes:
– Persone met voltooide studies in dievoedselwetenskap- / tegnologie rigting of gelykwaardige kwalifikasie ofdeeglike uitgebreide praktiese ondervinding van minstens 5 jaar in 
  kwaliteitsbestuur in ‘n soortgelykebedryf, kan aansoek doen. 
– Goeie rekenaarvaardigheid in MS Office
– Bo-gemiddelde menseverhoudinge enkommunikasievaardighede
– Deeglike kennis van GLOBALGAP en andergehaltebestuurstelsels.
– Die suksesvolle persoon moet oor ‘n sterkpersoonlikheid beskik, stelselgerig wees, ‘n spanspeler wees en onafhanklik kanfunksioneer.  
– Basiese agtergrond en kennis vanlandbou-praktyk sal voordelig wees vir aansoek.
 
Die suksesvolle persoon sal hoofsaaklikverantwoordelik wees vir die:
– Instandhouding & verbetering vankwaliteitstelsel
– Naspeurbaarheid van produk
– Kwaliteitbeheer van produk tydens proses
– Hantering van klagtes en “non- conformances
– Bestuur & toesighouding van personeel
– Opleiding van personeel
– Beheer van basiese praktyke soos plaagbeheer,watertoetse, higiëne ens.
 
Daar word ‘n markverwante vergoedingspakket metvoordele eie aan die bedryf aan die pos gekoppel.
 
Alleaansoeke sal streng vertroulik hanteer word.
 
Stuur u volledige CV, met die verwysing MLKB  aan recruitment@ovdm.co.za