KWALITEITS TOESIGHOUER(MCDT)

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 27 Aug 2019
Job Description

KWALITEITS TOESIGHOUER
STRAUSSBURG OMGWING

Vereistes:
– Persone met minimum Matriek en  praktieseondervinding van minstens 2 jaar as kwaliteitstoesighouer in ‘n soortgelykebedryf, kan aansoek doen.  
– ‘n Algemene kennis van HACCP / BRC / ISOgehaltebestuurstelsels sal as aanbeveling dien.
– Basiese rekenaarvaardigheid in MS Office
– Bo-gemiddelde menseverhoudinge enkommunikasievaardighede.
 
Die suksesvolle persoon sal hoofsaaklikverantwoordelik wees vir:
– Die toesighouding van dag / nagskof spanne
– Toesien dat verskeie produkte volgensspesifikasie korrek verpak word
– Streng toepassing van proses kontroleprosedures
– Die akkurate samestelling van data en byhouvan kwaliteitsrekords.
 
Daar word ‘n markverwante vergoedingspakket metvoordele eie aan die bedryf aan die pos gekoppel.
 
Alleaansoeke sal streng vertroulik hanteer word.
 
Stuur u volledige CV, met die verwysing MCDT voor 4 Oktober2019 aan recruitment@ovdm.co.za