KWALITEITSBESTUURDER(MCDKB)

Full Time
  • Post Date: 3 Jul 2019
  • Apply Before: 31 Jul 2019
Job Description

KWALITEITSBESTUURDER
STRAUSSBURG OMGEWING

Vereistes:
– Persone met voltooide studies in dievoedselwetenskap- / tegnologie rigting of gelykwaardige kwalifikasie of deeglikeuitgebreide praktiese ondervinding van minstens 5 jaar in kwaliteitsbestuur in ‘n soortgelykebedryf, kan aansoek doen. 
– Goeie rekenaarvaardigheid in MS Office
– Goeie menseverhoudinge enkommunikasievaardighede
– Bo-gemiddelde kennis van HACCP / BRC /GLOBALGAP gehaltebestuurstelsels.
– Die suksesvolle persoon moet oor ‘n sterkpersoonlikheid beskik, stelselgerig wees, ‘n spanspeler wees en sterkonafhanklik kan funksioneer.
 
Die suksesvolle persoon sal hoofsaaklikverantwoordelik wees vir:
– Die bestuur en instandhouding van kwaliteit-envoedselveiligheidstelsels en standaarde, kwaliteitsbeheer en naspeurbaarheid opalle produkte asook die implementering van organiese- en supermark oudits.
 
Daar word ‘n markverwante vergoedingspakket metvoordele eie aan die bedryf aan die pos gekoppel.
 
Alleaansoeke sal streng vertroulik hanteer word.
 
Stuur u volledige CV, met die verwysing MCDKB voor 15 Julie2019 aan recruitment@ovdm.co.za