LANGAFSTAND KODE 14 DRYWER

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 30 Oct 2020
Job Description

LANGAFSTAND KODE 14 DRYWER
LOHATLA OMGEWING

Vereistes:
– Vereistes is ‘n geldige Kode 14 (EC)rybewys met ‘n geldige PrDP, ondersteun deur minstens 5 jaar praktieseondervinding as langafstand drywer.
– Die geskikte kandidaat sal eerlik, gesond enmet sober gewoontes wees.
– Skoon kriminele rekord.
– Ondervinding in die hantering van “sidetippers” sal tot u voordeel wees.
 
In ruil word ʼn markverwante vergoedingspakketmet insentiewe aangebied.

Roetes sluit in Noord- Kaap tot Saldanha,Johannesburg en Durban.
 
Rig u volledige CV met verwysing MPBK aan recruitment@ovdm.co.za