LONE-/ REKENINGKUNDIGE-/ ADMINKLERK(MRL)

Full Time
  • Post Date: 30 Jul 2019
  • Apply Before: 31 Aug 2019
Job Description

LONE-/ REKENINGKUNDIGE-/ ADMINKLERK
ONSEEPKANS

Vereistes:
– Ons wag op aansoeke van dinamiese,energieke individue met bo gemiddelde syfer- en rekenaarvaardigheid in, MSOffice en Donkerhoek Data.
– Minimum 3-5 jaar ondervinding in die hanteringvan lone en personeeladministrasie
– Debiteure en krediteure, asook algemeneadministrasie, verkieslik in ‘n landbou omgewing. 
– Goeie menseverhoudinge enkommunikasievaardighede, asook die vermoë om as deel van ‘n span te werk isbelangrik. 
– ‘n Tersiêre kwalifikasie en kennis van Xerofinansiële program sal as verdere  aanbevelings dien.
 
Pligte sal ondermeer behels:
– Hantering van lone, personeeladministrasie,basiese boekhouding, datavaslegging van blok rekords en produksierekords,kwotasies, bestellings asook algemene administrasie.
 
Daar word ‘n mededingende vergoedingspakket metvoordele aan die pos gekoppel, eie aan  die bedryf, volgens kwalifikasiesen ondervinding.

Om aansoek te doen, stuur CV met verwysing MRL  na recruitment@ovdm.co.za