Menslike Hulpbron Bestuurder (Olifantsriviervallei)

Full Time
  • Post Date: 29 January 2019
Job Description

Ons ontvang graag CV’s van ervare Menslike Hulpbron Bestuurders om deel te word van ‘n dinamiese Bestuurspan by ‘n toonaangewende en uitgebreide boerdery onderneming waarvan die primêre fokus op vrugte produksie, verpakking en bemarking is.

Dit is ‘n bestuurs-, operasionele en arbeidsintensiewe werksomgewing.

Grondige kundigheid t.o.v:

  • arbeidswetgewing
  • algemene en spesifieke personeel prosedures en –praktyke
  • toepassing van prestasiebestuur tegnieke
  • instandhouding van vereiste statutêre opgawes en rekordhouding prosedures, is kritiese vereistes

‘n Toepaslike tersiêre kwalifikasie sal u CV (insluitend betroubare werksverwysings) ondersteun.

Marianne ontvang CV’s vertroulik by mwnti@iafrica.com tot Vrydag, 08 Februarie 2019.

Indien u nie binne 4 weke van ons gehoor het nie, kan u aanvaar dat alternatiewe besluite geneem is.  Ons hou nietemin u CV op rekord vir moontlike toekomstige verwysing.