OPERASIONELE BESTUURDER(JKWOB)

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 10 Sep 2019
  • Apply Before: 20 Sep 2019
Job Description


beskik oor die volgende uitdagende pos vir ʼngoed handvaardige kandidaat met goeie leiereienskappe, as:

OPERASIONELE BESTUURDER
KAKAMAS

Vereistes:
– Minimum vereistes vir die pos is ʼn toepasliketegniese tersiêre kwalifikasie ondersteun deur minimum vyf jaar ondervinding indie werking van die water-infrastruktuur
– Operasionele bestuursvermoë
– Uitstekende mense bestuursvaardighede
– Die vermoë om onafhanklik te kan funksioneer.
– Die suksesvolle kandidaat moet dinamies,uitkomsgerig en ‘n planmaker wees met sterk tegniese agtergrond / vaardighedeen sal aan die Hoof-uitvoerende Beampte rapporteer.
 
Sleutel verantwoordelikhede behels
– Kontrole oor en motivering van personeel 
– Onderhoud & instandhouding vaninfrastruktuur nl. kanale, stuwalle, sluise asook meetstrukture
– Waterverdeling, watermeting en waterbeheerasook
– Kontrole en beheer oor voertuie, gereedskap entoerusting.
 
In ruil word ʼn mededingende vergoedingspakketaangebied.  
 
Hierdie Watergebruikersvereniging is ʼn gelykegeleenthede werkgewer.
 
Stuur u volledige CV met verwysing JKWOB voor 20September 2019 aan recruitment@ovdm.co.za