OPERASIONELE BESTUURDER(JKWOB)

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 10 Sep 2019
Job Description

Hierdie verspreider van rouwater deur middel van ʼn uitgebreide 140 kmkanaalstelsel in die Benede Oranjerivier Besproeiingsgebied met 3 hoofkanale enverskeie tak kanale :

OPERASIONELE BESTUURDER KAKAMAS

Vereistes:
– Minimum vereistes vir die pos is ʼn toepasliketegniese tersiêre kwalifikasie ondersteun deur minimum vyf jaar ondervinding indie werking van die water-infrastruktuur
– Operasionele bestuursvermoë
– Uitstekende mense bestuursvaardighede
– Die vermoë om onafhanklik te kan funksioneer.
– Die suksesvolle kandidaat moet dinamies,uitkomsgerig en ‘n planmaker wees met sterk tegniese agtergrond / vaardighedeen sal aan die Hoof-uitvoerende Beampte rapporteer.
 
Sleutel verantwoordelikhede behels
– Kontrole oor en motivering van personeel 
– Onderhoud & instandhouding vaninfrastruktuur nl. kanale, stuwalle, sluise asook meetstrukture
– Waterverdeling, watermeting en waterbeheerasook
– Kontrole en beheer oor voertuie, gereedskap entoerusting.
 
In ruil word ʼn mededingende vergoedingspakketaangebied.  
 
Hierdie Watergebruikersvereniging is ʼn gelykegeleenthede werkgewer.

Indiensnemingsdatum: Januarie 2020 

Stuur u volledige CV met verwysing JKWOB voor 11Oktober  2019 aan recruitment@ovdm.co.za