Opleiding- & Gemeenskapsontwikkeling Koördineerder

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Full Time
Job Description

 

Ons kliënt, Mouton Citrus, is ’nprodusent-verpakker-uitvoerder van sitrus en rooibostee geleë in dieCitrusdal-omgewing. Hulle is tans op soek na ‘n geskikte person om die rol vanOpleiding- & Gemeenskapsontwikkeling Koördineerder te vul. Die posrapporteer aan die Bestuurder: Korporatiewe Verantwoorderlikheid & Mouton Stigting.

 

Verantwoordelikhede & take:

 

Bestuur & Koördinering van Opleiding:

 • Behoefte bepaling, beplanning, begroting enkoordinering van die totale opleidings program in
 • Keuring, ondersteuning en mentor van tersierestudente, internskappe en leerlingskappe in samewerking met relevantedepartmente

 

Ondersteunende rol aan die Mouton Stigting:

 • Ontwikkeling en implementering van kleiner, adhoc gemeenskapsontwikkelings projekte
 • Behulpsaam wees met administratiewe take bv. befondsingsaansoeke,kommunikasie met staatsdepartemente
 • Behulpsaam wees met opstel van jaarlikseverslae
 • Reëlings tref vir funksies en vergadering

  

Vereistes:

 • Toepaslike graad met minimum 3 jaar ervaringof toepaslike diploma met minimum van 8 jaar ervaring.
 • Goeie kommunikasie & interpersoonlikevaardighede en ‘n passie vir gemeenskapsontwikkeling in die landbou sektor.
 • Selfgeldend met sterk organiseringsvaardighede
 • Goeie rekenaar vaardighede (MS Office)
 • Sterk bestuurskennis van databasis op Excel
 • Geldige bestuurslisensie
 •  

 

Verseker asseblief dat jou aansoek dievolgende inligting bevat:

 • ’n volledige Curriculum Vitae (in Word-formaat),met kontaknommers en e-pos besonderhede
 • ’n dekbrief wat jou aansoek motiveer
 • huidige salaris, asook salaris verwagting
 • beskikbaarheid
 • en referente wat gekontak mag word

 

Indien u nie binne vier weke vanaf diesluitingsdatum van ons gehoor het nie, aanvaar asseblief dat u aansoekonsuksesvol was. Slegs kandidate wie die kortlys haal sal gekontak word.