PERSONEEL/LOON KLERK

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 5 Aug 2019
Job Description

Die Karsten Groep, ‘n prominente en vooruitstrewende uitvoer tafeldruif produsent  benodig die dienste van ‘n Personeel / Loon Klerk vir hulle afdeling in die Hexrivier  (De Doorns) area.

  

Matriek met minstens drie jaar toepaslike ondervinding is ‘n vereiste. Kennis van die VIP People  loonstelsel en TMS klok stelsel sal in die aansoeker se guns tel.

 Sleutelprestasie areas sluit die volgende in:

• Loon administrasie                                            • Personeeladministrasie en rekordhouding

• Loonstelsel instandhouding                             • Verlof administrasie

• Tydige en korrekte verwerking van lone       • Ongevalle administrasie

• Klok stelsel administrasie 

          

Benewens kwalifikasies en ondervinding word die volgende persoonlike eienskappe verwag:

• Mens gerigtheid                                      • Self gemotiveerd en selfstandig

• Interpersoonlike vaardighede              • Syfervaardig   

•  Kommunikasievaardighede                • Rekenaar vaardig

Vir verdere  navrae  oor die pos kan  Anton Hartnick  gekontak word by  tel.no  021-9702800 of 082 2548450.

Vergoeding is onderhandelbaar in ooreenstemming met toepaslike kwalifikasies en ondervinding en sluit byvoordele in wat eie is aan ‘n gevestigde onderneming.

E-pos CV gerig aan die Senior Menslike Hulpbronne Beampte na antonh@karsten.co.za of faks na086 6623 686.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE IS VRYDAG, 16 AUGUSTUS 2019

Kandidate wat geen terugvoering binne drie weke na bogenoemde sluitingsdatum ontvang nie, kan hul aansoek as onsuksesvol beskou.