PLAASBESTUURDER(MPSS)

Full Time
  • Post Date: 29 Apr 2019
  • Apply Before: 31 May 2019
Job Description

Hierdie  steenvrugte & sitrus produsent in die BreëderivierVallei wat spesialiseer in die uitvoermark, beskik oor die volgende uitdagendeposisies
vir dinamiese, selfgedrewe persone, met ‘nliefde vir boerdery, as deel van hul suksesvolle bestuurspan:

PLAASBESTUURDER: STEENVRUGTE &SITRUS
BREEDERIVIER VALLEIOMGEWING

Vereistes:
– Ons wag op aansoeke van energieke enhardwerkende individue wat oor goeie bestuursvaaardighede beskik, ondersteundeur minimum 5 jaar ondervinding in alle aspekte van     
   die verbouing van hoofsaaklikpruime en sitrus.
– Rekenaarvaardigheid, goeie menseverhoudinge,kommunikasieaardighede, die vermoë om onafhanklik te opereer
– Deeglike tegniese agtergrond van besproeiing,bemesting en bespuitings asook die implementering en toepassing vangehaltebestuurstelsels soos GLOBALGAP & SIZA.

Pligte sal hoofsaaklik insluit: 
– Oorhoofse bestuur van boerdery
– Bestuur van ontwikkelings, asook kontrole enontwikkeling van Junior Produksiebestuurder en Plaasbestuurder Assistent
– Oorhoofse bestuur oor produktiwiteit vanarbeid, pakstoorbestuur, gehaltebestuur en maak van aanbevelings op tegniesegebied

‘n Toepaslike landbou kwalifikasie asookondervinding in projekbestuur van nuwe ontwikkelings sal as sterk aanbevelingdien.

Daar word  mededingende vergoedingspakketaan die poste gekoppel volgens kwalifikasie en ondervinding.
 
Stuur u volledige CV met verwysing MPSS voor 10 Mei2019 aan recruitment@ovdm.co.za