PRODUKSIEBESTURDER: TAFELDRUIWE(MDPT)

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 17 Mar 2020
Job Description

PRODUKSIEBESTUURDER: TAFELDRUIWE
KAKAMAS OMGEWING

Vereistes:
– Ons wag op aansoeke van hardwerkende,selfgedrewe individue met bo-gemiddelde menseverhoudinge, ondersteun deur ʼnsuksesvolle rekord van minimum 10 jaar
   bestuursondervinding in alleaspekte van tafeldruif verbouing.  
– Die applikant sal onder Werkgewer hoofsaaklikverantwoordelik wees vir die bestuur en ontwikkeling van die tafeldruifproduksie eenheid wat sal insluit alle aspekte van produksie-,
  arbeids-, pakhuis- engehaltebestuur.
– Goeie kommunikasie & organiseringsvaardighede en stelselgerigtheid, met deeglike kennis van besproeiing,bemesting, bespuitings en gehaltebestuurstelsels
– Basiese tegniese en meganiese kennis.  
-Die suksesvolle persoon moet onafhanklik enonder druk kan funksioneer, terwyl ʼn toepaslike landbou kwalifikasie sal asverdere aanbeveling sal dien.
– Daar sal verder van kandidaat verwag wordom in te skakel by gediversifiseerde boerdery met gepaardgaandeverantwoordelikhede.
 
Daar word ʼn markverwante vergoedingspakket metvoordele, eie aan die bedryf aangebied.
           
Alle aansoeke sal streng konfidensieel hanteerword.
 
Rig u volledige CV met verwysing MDPT aan recruitment@ovdm.co.za