PRODUKSIEBESTUURDER: SITRUS VERBOUING

Full Time
  • Post Date: 3 Nov 2020
  • Apply Before: 13 Jan 2021
Job Description

PRODUKSIEBESTUURDER: SITRUS VERBOUING
KAKAMAS OMGEWING 

Vereistes:
– Ons wag op aansoeke van dinamiese,energieke en hardwerkende jong individue wat oor goeiebestuursvaardighede beskik, ondersteun deur minimum 2-3 jaar ondervindingin 
   alle aspekte van die verbouing vansitrus. 
– ‘n Toepaslike landbou kwalifikasie sal asaanbeveling dien.
– Rekenaarvaardigheid in MS Office
– Goeie menseverhoudinge enkommunikasievaardighede
– Die vermoë om onafhanklik te opereer 
– ‘n Deeglike tegniese agtergrond vanbesproeiing, bemesting en bespuitings. 
– Kennis en ondervinding van die vollebestuur van ‘n sitrus pakhuis sal as aanbeveling dien.
 
Oorhoofse pligte sal insluit:  
– Kontrole en toesig oor alle produksieaktiwiteite
– Werwing
– Bestuur van en beheer oor produktiwiteit vanarbeid
– Pakhuis bestuur
– Gehalte bestuur
– Toepassing van tegniese aanbevelings.
 
Daar word  mededingende vergoedingspakketaan die pos gekoppel volgens kwalifikasie en ondervinding.
 
Stuur u volledige CV met verwysing  MAPS voor13 November 2020 aan recruitment@ovdm.co.za