REKENINGKUNDIGE BESTUURDER: MOORREESBURG

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 13 Mar 2020
Job Description

VEREISTES / REQUIREMENTS:

BRek of ekwivalent / BAcc or equvelant as minimum 

Voltooide / Completed SAIPA / SAICA artikels / articles

Tweetalig in Afrikaans en Engels/ Bilingual in Afrikaans and English

Geldige bestuurslisensie / Valid driver’s licence

VAARDIGHEDE / SKILLS:

Interpersoonlik / Interpersonal

Analities / Analytical

Tydsbestuur / Time Management

Rekenaarvaardig / computer literate in:

 – MS Excel
 – MS Word
 – MS Outlook
 – Pastel
 – E-filing
 – Easyfile 
 – Caseware

POSBESKRYWING / JOB DESCRIPTION:

Boekhou en prossessering / Bookkeeping and processing

Kompilasie van finansiële state / Compilation of financial statements

Hantering van kliënte en SARS navrae / Assisting in client and SARS queries

Vermoë om te delegeer en toesig te hou / Ability to delegate and supervise

Berekening en indiening van / Calculation and submission of:

 – Employee tax (EMP201)

 – BTW / VAT (VAT201)

 – Voorlopige belasting / Provisional taxes (IRP6)

 – Normale belasting / Normal income tax (IT12 & IT14)

 – Dividend en-skenkingsbelasting / and Donation tax

VERGOEDING / COMPENSATION:

Mededingende salaris op grond van kwalifikasie en ondervinding / Competitive salary based on qualification and experience

Aangename werksomgewing / Pleasant work environment

Ruim studieverlof vir nagraadse studies / sufficient study leave for post graduate studies