SENIOR TAFELDRUIFBESTUURDER (MABE)

Full Time
  • Post Date: 4 February 2019
Job Description

SENIOR TAFELDRUIFBESTUURDER
KAKAMAS OMGEWING

Vereistes:
– Ons wag op aansoeke van dinamiese,energieke en hardwerkende individue wat oor goeie bestuursvaardighede beskik,ondersteun deur minimum 8 jaar ondervinding in alle
  aspekte van die verbouing vanuitvoer tafeldruiwe.
– ‘n Toepaslike landbou kwalifikasie asookkennis en ondervinding van sitrus verbouing sal as aanbeveling dien.
– Rekenaarvaardigheid
– Goeie menseverhoudinge enkommunikasievaardighede
– Die vermoë om onafhanklik te opereerondersteun deur ‘n deeglike tegniese kennis van besproeiing, bemesting enbespuitings.
– Kennis en ondervinding van die vollebestuur van ‘n tafeldruif pakhuis sal as verdere aanbeveling dien.
 
Oorhoofse pligte sal insluit: 
– Ontwikkeling en uitbouing van die boerdery
– Kontrole en toesig oor alle produksieaktiwiteite
– Bestuur van en beheer oor produktiwiteit vanarbeid
– Pakhuisbestuur
– Voedselveiligheid
– Gehaltebestuur en toepassing van tegnieseaanbevelings.
 
Daar word ’n mededingende vergoedingspakket aandie pos gekoppel volgens kwalifikasie en ondervinding.
 
Stuur u volledige CV met verwysing MABE voor  20 Februarie 2019 aan recruitment@ovdm.co.za