SENIOR VERKOPE-/BEMARKINGSVERTEENWOORDIGER(MSV)

Full Time
  • Post Date: 30 Sep 2019
  • Apply Before: 30 Oct 2019
Job Description

SENIOR VERKOPE-/ BEMARKINGSVERTEENWOORDIGER
WES- KAAP

Vereistes:
– Matriek of relevante bemarkingskwalifikasiemet ten minste 2 jaar ondervinding in ‘n soortgelyke pos
– Tegniese ervaring binne die hardwarekleinhandel sektor sal tot u voordeel wees
– Rekenaarvaardigheid in MS Office
– Basiese syfervaardighede om akkurate afmetingste kan verwerk
– Goed taalvaardig in Afrikaans en Engels
– Goeie probleem oplossingsvaardighede
– Uitstekende menseverhoudinge en span speler
– Onafhanklik kan funksioneer

Pligte gaan ondermeer insluit:
– Kliëntediens       
– Diens bestaande kliënte en identifiseer nuwekliënte en markte deur die verskaffing van bemarkingmateriaal     
– Verskaffing van ‘n konsekwente en uitstekendekliëntediens deur die handhawing van die hoogste graad van  vertroulikheiden professionalisme        
– Verskaf tegniese advies en hantering van enigeprobleme wat ervaar word metprojekte;        
– Bespreek ernstige probleme met Verkopebestuurder en verwys na  die nodige afdeling/ departement virafhandeling       
– Meting van geboue en die bepaling van hoeveelhedeten einde spesifikasies uit te reik in oorleg met VerkopeBestuurder      
-Lei kliënte op en kry hulle betrokke deurmiddel van die produk ‘demos’       
– Bou kennis op van kliënte sebesigheid       
– Help om kliënte se behoeftes te identifiseervir die komende jaar       
– Prosesseer betalings (Uitreiking van diefaktuur, hantering van kontant, tjeks, en kredietkaarte) en uitreik van verkopekwitansies        
– Indien assisteer in dieWinkel       
– Hantering van alle administrasie en verslagdoeningvan alle aspekte van verkope        
– Hantering van kliënte navrae oor faktuurkwessies, na-verkope klagtes en verwysing daarvan na die toepaslikeafdeling       
– Daaglikse verslagdoening tov die”Prospect” lys.    
– Die organisering van promosies en funksies vankliënte   
-Assisteer met voorraadtellings  soosbepaal deur bestuur

Om aansoek te doen, stuur CV met verwysing MSV na recruitment@ovdm.co.za