STOELASSISTENT(MFSA)

Full Time
  • Post Date: 14 May 2019
  • Apply Before: 31 Jul 2019
Job Description


STOELASSISTENT
UPINGTON

Vereistes:
– Die geskikte kandidate sal gekwalifiseerdwees as stoelassistent ondersteun deur 2-3 jaar praktiese ondervinding
– Goeie menseverhoudinge wat graag ‘n loopbaanin die bedryf wil maak.
– Stiptelikheid, netheid, empatie, vriendelikeprofessionele geaardheid
– Goeie kommunikasie- en rekenaarvaardighede inMedi-Mass
– Eie vervoer met geldige lisensie
– Onder druk kan funksioneer en bereid wees omvan tyd tot tyd langer ure te werk.
– Voorkeur sal gegee word aan kandidate met ‘nHPCSA registrasie. Indien nie geregistreer moet kandidate bereid wees vir 2jaar deeltydse studies ( met minimum Matriek
   Biologie).
 
Hoof pligte gaan ondermeer wees:
– Die assistering van die tandarts in praktyk enteater om tandheelkundige prosedures uit te voer
– Aangee van instrumente soos tandarts ditbenodig
​- Voorbereiding van materiale, vulsels enafdrukmateriaal en inspuitings
– Sterilisering van instrumente na afloop vanelke konsultasie
– Hulpverlening aan pasiente asook anderalgemene kantoor administrasie.
 
Daar word ʼn markverwante vergoedingspakket metvoordele eie aan die bedryf aangebied.
 
Stuur CV, met verwysing MFSA, aan recruitment@ovdm.co.za