STOORBESTUURDER(OESB)

Full Time
  • Post Date: 5 Jun 2019
  • Apply Before: 12 Jul 2019
Job Description

STOORBESTUURDER
UPINGTON

Vereistes:
– Ons wag op aansoeke van vriendelikeindividue met goeie menseverhoudinge, kommunikasievaardighede en minimum van3-5 jaar toepaslike ondervinding in ʼn soortgelyke pos 
  met deeglike voorraadondervinding,
– Goeie rekenaarvaardigheid in MS Office en Sage
– Vermoë om onafhanklik te opereer.
 
Die suksesvolle persoon sal ondermeerverantwoordelik wees vir die:
– Effektiewe bestuur van voorraadvlakke watinsluit die ontvangs, stoor asook verspreiding van voorraad
– Vooraf beplanning en implementering vanwerksvloei in die stoor
– Nagaan van huidige kontrole stelsels enverbetering daarvan
– Rekordhouding en basiese administrasie soosnodig.
 
Daar word ʼn markverwante vergoedingspakket aandie pos gekoppel.
 
Stuur volledige CV, met verwysing OESB voor 14Junie: 2019 aan recruitment@ovdm.co.za