TREKKER OPERATEURS (JTD)

Full Time
  • Post Date: 15 November 2018
Job Description

Verskeie boerderye langs die Oranjerivier beskik oor geleenthede virkandidate met opleiding of ondervinding as:

TREKKER OPERATEURS

Vereistes;
– Kandidate met formele opleiding en/of goeieondervinding kan aansoek doen
– Taalvaardig in Afrikaans
– Bereid wees om nog verdere opleiding teondergaan

Om aansoek te doen, stuur CV met verwysing JTD narecruitment@@ovdm.co.za