Tuinier

Application deadline date has been passed for this Job.
Full Time
  • Post Date: 29 Oct 2020
Job Description

Vakante Pos:        1 x Permanente Tuinier pos

Beskikbaar vanaf: 4 Januarie 2021

Sluitingsdatum:6 November 2020

Departement:Tuine & Instandhouding 

Plek:Robertson

Minimum vereistes:

•Geletterdheid (moet kan lees en skryf)

•Een (1) jaar ervaring in dieselfde/soortgelyke pos

Sleutel vaardighede:

•Spanwerk

•Pligsgetrouheid

•Verantwoordelikheid

•Komminikasie

•Vertroue/Etiek

•Ondersteuning

Pligte/verantwoordelikhede:

•Aanvaarding van volle verantwoordelikheid ten opsigte van toegekende gedeelte van tuin  

•Verantwoordelike hantering van gereedskap, kraggereedskap bv. Randsnyer, heiningsnyer en kettingsaag, ens.

•Verrigting van algemene take, veral gedurende reën dae

Rapporteringslyn:

Die posbekleër sal aan sy / haar direkte toesighouer rapporteer.

‘n Meer breedvoerige en gedetailleerde posbeskrywing sal met die suksesvolle applikant bespreek en aan uitgereik word gedurende die induksie proses.

Toepaslik gekwalifiseerde individue word genooi om aansoeke te stuur aan recruitment@grahambeckenterprises.co.za

Indien ubinne 2 weke na die sluitings datum niks van ons gehoor het nie, moet u aanneemdat u aansoek onsuksesvol was en sal geen verdere korrespondensie gevoer wordnie.