WERKSWINKEL SKEDULEERDER (OCWS)

Full Time
  • Post Date: 25 January 2019
  • Apply Before: 28 February 2019
Job Description

WERKSWINKEL SKEDULEERDER
UPINGTON

Vereistes:
– Kandidate met goeie menseverhoudinge enorganiseringsvaardighede met ten minste 3 jaar ondervinding kan aansoek doen
– Indien oor ‘n tersiêre kwalifikasie beskik sal dit tot u voordeel wees
– Kandidate moet ingestel wees op detail en akkuraat kan werk
– Rekenaarvaardig wees in MS Office, Pastel en internet gebruik
– Moet goed onder druk en onafhanklik kan funksioneer 

Om aansoek te doen, stuur CV met verwysing OCWS na recruitment@ovdm.co.za