WERKTUIGKUNDIGE

Full Time
  • Post Date: 15 Sep 2020
  • Apply Before: 25 Mar 2021
Job Description

 Karsten Western Cape Grapes is ‘n prominente en vooruitstrewende uitvoer vrugte produsent en benodig die dienste van ʼn

 

                              WERKTUIGKUNDIGE 

Bogenoemde pos is beskikbaar te Kromvlei, Moutonshoek wat 30 km van Piketberg geleë is.  ‘n Gekwalifiseerde dieselwerktuigkundige met ondervinding word genooi om aansoek te doen.  Kennis van plaasimplemente , trekkers, spuitpompe, bakkies en vragmotors sal in die aansoeker se guns tel.

 Sleutel prestasie areas sluit die volgende in, maar is nie beperk tot die volgende nie:

Diens en herstel van motors, trekkers, implemente en vragmotors..

Herstel en vervang geslyte dele van implemente.       

Instandhouding en oordoen van voertuig enjins en herstel van bedrading.                    

Byhou van werk en tydkaarte

Indiensopleiding en versterking van vakleerling en handlangers

Handhaaf veiligheidstandaarde

Skoonmaak en skoonhou van werkswinkel  en werk area.

 

Vergoeding is onderhandelbaar in ooreenstemming met toepaslike kwalifikasies en ondervinding en sluit al die byvoordele in wat eie is aan ʼn groot en gevestigde onderneming.

 

Vir verdere navrae oor die pos kan Anton Hartnick geskakel word by 021 970 2800 of 082 254 8450.   

 

Aansoeke kan gerig word aan die Senior Menslike Hulpbron Beampte by e-pos; antonh@karsten.co.za 

Sluitingsdatum vir aansoeke is  25 SEPTEMBER 2020 

Kandidate wat geen terugvoering binne drie weke na bogenoemde sluitingsdatum ontvang nie, kan hul aansoek as onsuksesvol beskou.