WERKTUIGKUNDIGE(MWC)

Full Time
  • Post Date: 30 Apr 2019
  • Apply Before: 31 May 2019
Job Description

WERKTUIGKUNDIGE
STRAUSSBURG OMGEWING

Vereistes:
– Ons wag op aansoeke van energieke personemet ‘n sterk tegniese aanleg, bewese meganiesevaardighede, wat beskik oor goeieorganiseringsvermoë en bestuursvaardighede.
– Goed handvaardig wees, onafhanklik kan werk enoor minstens 5 jaar toepaslike ondervinding verkieslik in ‘n boerderyopset
– Swaarvoertuig lisensie beskik.
– Kandidaat moet hardwerkend,deeglik enflink van geaardheid wees.
 
Hoof-verantwoordelikhede sal ondermeer dievolgende inslui:
– De assitering vanhoof werktuigkundige in dieoorhoofse herstel en instandhouding van vragmotors, trekkers, bakkies,spuitkarre, alle boerdery implemente en gereedskap, asook
  organisering en bestuur vanwerkswinkelpersoneel.
 
Daar word ‘n mededingende salaris volgensondervinding aan die pos gekoppel.
 
Rig u volledige CV met verwysing MWC voor 10 Mei2019 aan recruitment@ovdm.co.za