WINKELBESTUURDER

Full Time
  • Post Date: 17 Nov 2020
  • Apply Before: 30 Nov 2020
Job Description

WINKELBESTUURDER
UPINGTON

Vereistes:
– Goed georganiseerde kandidate met ‘n goeiekommunikasievaardighede en ten minste 2 jaar ondervinding in die bestuur van ‘nsoortgelyke winkel kan aansoek doen
– Rekenaarvaardig wees in MS Office, SmartITasook internet gebruik
– Taalvaardig in Afrikaans en Engels
– Geldige bestuurslisensie
– Bereid wees om lang ongereelde ure en nawekete werk

Pligte gaan ondermeer insluit:
– Beantwoord van telefoon en ontvang van kliënte
– Interne verkope binne winkel
– Beantwoord van eposse vanaf studio en nastudio
– Reël afsprake met die studio met volledigekliënt besonderhede
– Neem van bestellings soos nodig
– Maak aanbevelings met kliënte om verkope tebevorder

Om aansoek te doen, stuur CV met verwysing OBHD na recruitment@ovdm.co.za voor 27November 2020